Prechod na navigáciu vodorovná
Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Horná Ždaňa » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
21/2018SPPS, a.s., Nám. SNP 35, 811 01 BratislavaZmluva o poskytnutí službyZmluva o vydaní Karty a poskytnutí Platobnej funkcionality Poštovej karty - komerčnej0,00 €29.11.2018nestanovený
20/2018Mestský úrad Žiar nad HronomZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU0,00 €28.12.2018nestanovený
19/2018Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ŽilinaDohoda o rekapitulácii preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúrDodávka elektriny - rozpis0,00 €18.12.2018nestanovený
17/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytnutí službyTelekomunikačné služby Biznis linka M0,00 €20.11.2018nestanovený
16/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytnutí službyTelekomunikačné služby Biznis linka L0,00 €20.11.2018nestanovený
15/2018Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5,974 01 Banská BystricaZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.718019828Dodávka vody verejným vodovodom-KD0,00 €27.10.2018nestanovený
14/2018Mediatel spol.s.r.o., Miletičova 21, 821 08 BratislavaZmluva o uverejnení inzercieInzercia-Poskytnutie údajov0,00 €23.10.2018nestanovený
13/2018ELMIK Vráble s.r.o., Staničná 502, 952 01 VrábleZmluva o dieloModernizácia obecného rozhlasu 2. etapa0,00 €15.9.2018nestanovený
12/2018ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, Horná ŽdaňaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z RO ZO Jednoty dôchodcov 100,00 €12.9.2018nestanovený
11/2018MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajovSpracúvanie osobných údajov v rozsahu,na účel a za podmienok0,00 €11.9.2018nestanovený
10/2018Ivan SedliakKúpna zmluvaPredaj obecnej nehnuteľnosti-pozemku 332,00 €5.9.2018nestanovený
9/2018Občianske združenie Project Ždaňa, 966 04 Horná Ždaňa č. 135Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatnom užívaní nebytových priestorovPrenájom obecnej nehnuteľnosti súp. č 390,00 €5.9.2018nestanovený
8/2018Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva č.359/2018 ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018Poskytnutie finančnej dotácie na Spoločné športové a kultúrne dni Obce H.Ž.0,00 €11.7.2018nestanovený
7/2018Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráciPrenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti Komunálna poisťovňa30,00 €26.6.2018nestanovený
6/2018MOAD, s.r.o., Jesenská 6, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní poradenstva Poskytnutie poradenstva v oblasti ekonom.činností,administratívna, právna pomoc0,00 €28.4.2018nestanovený
5/2018osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Zabezpečenie činnosti výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov0,00 €6.4.2018nestanovený
4/2018SPP-distribúcia, a.s.,Mlynské nivy 44/b,825 11 BratislavaZmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej sieteÚprava práv a povinností pri rozšírení distribučnej siete SPP0,00 €15.3.2018nestanovený
3/2018Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPoistná zmluva č.2405971521 o poistení majetkuPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 806,70 €16.2.2018nestanovený
2/2018Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 BzenicaZmluva č.1/2018Reklama obchodného mena objednávateľa a jeho loga 750,00 €3.2.2018nestanovený
1/2018Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, A.T.Sytnianskeho 1180,969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č.18/27/054/17Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce-projekt REŠTART0,00 €31.1.2018nestanovený


3427077

Úvodná stránka