Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom

Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana obyvateľstva

Varovné signályVytlačiť
 

povazsky-chlmec-verejny-rozhlas-skuska-siren-civilna-ochrana-312x198.jpgČo znamená, keď zaznie siréna?

 

Hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť, podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

 • všeobecné ohrozenie: dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
 • ohrozenie vodou: šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody,
 • koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom koniec ohrozenia: dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania,
 • varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obcí,
 • kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz vzdušný poplach.
 • preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

 

Dôležité telefónne kontakty

 • Jednotné európske číslo tiesňového volania 112
 • Hasičský a záchranný zbor SR 150
 • Záchranná zdravotná služba 155
 • Policajný zbor SR 158
 • Mestská / obecná / polícia 159
 • Horská záchranná služba 18 300
 • Vrtulníková záchranná zdr. s lužba 18 155
 • Banská záchranná služba 046 542 16 97

 
 

Tiesňové volanie 112Vytlačiť
 

i_1185390.jpgSi v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112.

Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.

 

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a operátori tiesňovej linky 112:

1, základné záchranné zložky IZS:

 • Hasičský a záchranný zbor,
 • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
 • Horská záchranná služba,
 • Banská záchranná služba, 

2, ostatné záchranné zložky IZS:

 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
 • obecné (mestské) hasičské zbory,
 • závodné hasičské útvary,
 • pracoviská vykonávajúce štátny dozor,alebo činnosti podľa osobitných predpisov,
 • jednotky civilnej ochrany,
 • obecná (mestská polícia),
 • Slovenský Červený kríž,
 • iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci v tiesni,
 • kontrolné chemické laboratórium CO,

3, útvary policajného zboru.

 

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112?

Volajte len v prípade, keď je ohrozený: život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky. Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc. 

 


 
 

Hygienická očista osôb Vytlačiť
 

thumbnail.co.pngHygienická očista osôb je jedným z protichemických opatrení a je zameraná na obmedzenie pôsobenia alebo na odstránenie nebezpečných látok z povrchu tela osôb. 


 
 

ZemetrasenieVytlačiť
 

Zemetrasenie ako možné ohrozenia obyvateľstva s následkom vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásenia mimoriadnej situácie, je v mnohých krajinách sveta pomerne často vyskytujúce. Niekde v menšej miere, inde až v katastrofických rozmeroch, ktorých následkom sú napr. cunamy, zrútené budovy mosty atď. 


 
 

webygroup

TELEFÓNNY ZOZNAM OBCE
HORNÁ ŽDAŇA. 045/

6766138 Obecný úrad
6766163 JSD – potraviny
6766192 Materská škola
6766143 Školská jedáleň
6766169 Základná škola SNP
6766139 Pošta
6766196 RK farský úrad

HODINY PRE VEREJNOSŤ

PONDELOK
8.00 - 11.30 / 12.15 - 15.15
UTOROK
8.00 - 11.30 / 12.15 - 15.15
STREDA
8.00 - 11.30 / 14.00 - 17.00
ŠTVRTOK
8.00 - 11.30 / 12.15 - 15.15
PIATOK
8.00 - 12.00
SOBOTA / NEDEĽA ZATVORENÉ

Horná Ždaňa 167
966 04

Otváracie hodiny

PONDELOK
6:45 - 11:00
UTOROK
6:45 - 11:30 / 12:30 - 15:45
STREDA
6:45 - 11:30 / 12:30 - 15:45
ŠTVRTOK
6:45 - 11:30 / 12:30 - 15:45
PIATOK
6:45 - 11:30 / 12:30 - 15:45
SOBOTA
6:00 - 10:00
NEDEĽA
Zatvorené

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3427146

Úvodná stránka