Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Vytlačiť
 

Obec Horná Ždaňa, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa 117 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
príslušným stavebným úradom a podľa 119 ods.1 stavebného zákona určeným stavebným úradom vo
veci žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na stavbu „Realizácia optických sietí HZ-1
Horná Ždaňa, obec Prochot“ na pozemkoch – líniová stavba v katastrálnych územiach Horná Ždaňa
a Prochot, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „správny poriadok“) zákona takto 

                                                                         rozhodla:
v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona
                                                                         predlžuje
platnosť územného rozhodnutia na stavbu „Realizácia optických sietí HZ-1 Horná Ždaňa, obec
Prochot“ na pozemkoch – líniová stavba v katastrálnych územiach Horná Ždaňa a Prochot
vydaného obcou Horná Ždaňa pod číslom spisu S2015/00018 dňa 24.10.2015 na tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.


 
 

webygroup

TELEFÓNNY ZOZNAM OBCE
HORNÁ ŽDAŇA. 045/

6766138 Obecný úrad
6766163 JSD – potraviny
6766192 Materská škola
6766143 Školská jedáleň
6766169 Základná škola SNP
6766139 Pošta
6766196 RK farský úrad

HODINY PRE VEREJNOSŤ

PONDELOK
8.00 - 11.30 / 12.15 - 15.15
UTOROK
8.00 - 11.30 / 12.15 - 15.15
STREDA
8.00 - 11.30 / 14.00 - 17.00
ŠTVRTOK
8.00 - 11.30 / 12.15 - 15.15
PIATOK
8.00 - 12.00
SOBOTA / NEDEĽA ZATVORENÉ

Horná Ždaňa 167
966 04

Otváracie hodiny

PONDELOK
6:45 - 11:00
UTOROK
6:45 - 11:30 / 12:30 - 15:45
STREDA
6:45 - 11:30 / 12:30 - 15:45
ŠTVRTOK
6:45 - 11:30 / 12:30 - 15:45
PIATOK
6:45 - 11:30 / 12:30 - 15:45
SOBOTA
6:00 - 10:00
NEDEĽA
Zatvorené

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3299845

Úvodná stránka